متقاضی گرامی، لطفاً مشخصات خود را با دقت و کامل در فرم زير وارد کنيد
چنانچه رزومه شما به صورت فایل (word و یا pdf) می باشد می توانید آنرا به آدرس ایمیل
davood2126@gmail.com
  با درج نام ردیف شغلی در قسمت  موضوع
ارسال نمائید

 

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* تاریخ تولد :
* آخرین مدرک تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
* وضعیت نظام وظیفه :
سابقه کار :
دیگر سوابق کاری :
* میزان حقوق درخواستی :
* میزان آشنایی با کامپیوتر :* میزان آشنایی با کامپیوتر :مهارتهای تخصصی :
* تاریخ آماده به کار :
* پست الکترونیک :
* تلفن :
* شماره همراه :
توضیحات :