جهت انجام عملیات خدمات پس از فروش خواهشمندیم اطلاعات زیر را به دقت وارد نموده تا در اسرع وقت نسبت به انجام سرویس دستگاه شما اقدام پذیرد.

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* نام موسسه :
* شهر :
مدل دستگاه :
شرح مختصری از ایراد دستگاه :
* دستگاه شما دارای گارانتی است؟ :